POPULARITZAR

donar nom a SV, fer famós (R-M)

L’actor ha donat nom a una marca de colònia / No vol actuar sinó en aquelles obres que li poden donar nom (*, R-M)