POLS

a mà alçada SP, sense ajut de regle ni compàs / sense recolzar la mà en alguna cosa que la guiï / dit del dibuix geomètric fet a mà, sense l’ajut de cap estri especial (R-M, IEC, EC)

A l’examen els han exigit que fessin el plànol de la classe a mà alçada / Feia les circumferències a mà alçada i li quedaven tan bé que semblaven fetes a compàs (R-M)

a pols