POLIT

anar endreçat SV, anar net, polit (EC)

Li agrada anar endreçat: ben pentinat, ben vestit, etc (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival)

pengim-penjam (ant.), anar deixat (ant.), fet un pellingot (ant.)

en net SP, fent referència a un escrit, un dibuix, etc., en la forma correcta i definitiva (IEC)

No puc presentar aquest plànol tal com és; l’haig de passar en net i posar-hi les cotes (S’usa normalment amb els verbs fer, passar, posar, tenir, etc.) (R-M)

a net (v.f.), en brut (ant.)