POLICIA

cos de seguretat SN, cos d’agents armats per a tenir cura de la conservació de l’ordre públic (EC)

El cos de seguretat va vigilar que tot restés en calma (També s’usa amb la forma cos de vigilància i seguretat)

cos de vigilància

les forces armades (p.ext.), mà forta (p.ext.), mosso d’esquadra (p.ext.), guàrdia civil (p.ext.)

cos de vigilància SN, cos d’agents armats per a tenir cura de la conservació de l’ordre públic (EC)

El cos de vigilància va encarregar-se de restablir l’ordre durant la manifestació (També s’usa amb la forma cos de vigilància i seguretat)

cos de seguretat

les forces armades (p.ext.), mà forta (p.ext.), mosso d’esquadra (p.ext.), guàrdia urbà (p.ext.)

forces de l’ordre SN, cossos armats, sotmesos a la disciplina militar, encarregats de mantenir l’ordre públic (EC)

Va caldre que vinguessin les forces de l’ordre per apaivagar tot aquell enrenou

mosso d’esquadra (p.ext.), guàrdia civil (p.ext.)

guàrdia civil SN, membre del cos de l’exèrcit de l’Estat espanyol creat per al manteniment de l’ordre públic, la protecció de les persones i propietats i l’execució de les lleis (EC)

Ara és mosso d’esquadra, però durant molts anys va ser guàrdia civil

mosso d’esquadra (p.ext.), cos de seguretat (p.ext.), forces de l’ordre (p.ext.)

guàrdia urbà SN, membre d’un cos policial que forma part d’un ajuntament i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals relatives a la circulació (T)

L’Antoni és guàrdia urbà de Mollet del Vallès / És membre del cos de la guàrdia urbana de Granollers (També s’usa amb la forma guàrdia urbana)

cos de vigilància (p.ext.)