PODEROSAMENT

amb tota força SP, amb tot el poder que es pot aplicar (A-M)

Hem d’actuar amb tota força

amb totes les forces (v.f.), amb força (p.ext.)