PODER (v. tr.)

ésser poderós (de fer alguna cosa) SV, ésser capaç de poder fer alguna cosa / poder-la (*, IEC)

Ell era poderós de facilitar-nos aquell manlleu / No sóc poderós d’oferir-vos el que em demaneu (EC, IEC)

tenir les mans lliures (p.ext.)

tenir les mans lliures SV, no tenir traves / estar no impedit d’obrar (R-M, IEC)

Ja ha pagat tot el deute; ara té les mans lliures per vendre la casa quan li convingui (R-M)

tenir les mans lligades (ant.), fer i desfer (p.ext.), ésser poderós (de fer alguna cosa) (p.ext.), ésser lliure (de fer alguna cosa) (p.ext.), permetre’s la llibertat (de fer alguna cosa) (p.ext.)