PODERÓS

abastar lluny SV, ésser poderós

El seu pare abasta lluny; és un dels màxims dirigents de l’empresa (R-M)

tenir el braç llarg

peix gros SN, persona de gran poder polític, social, econòmic, etc. (EC)

A ell no li posaran cap inconvenient; és un peix gros i li tenen moltes consideracions / A la festa, vindran tots els peixos grossos de la comarca (R-M,*)

cap gros, home de pes, home de valor

tallar el bacallà (p.ext.), la plana major (p.ext.)

tenir el braç llarg SV, tenir poder ampli / (algú) abastar lluny el seu poder (IEC, EC)

Marxant del poble no podran sostreure’s a la justícia, que té el braç llarg i els atraparà / El seu pare té el braç llarg; és un dels màxims dirigents de l’empresa (R-M)

abastar lluny, tenir vara alta

tenir vara alta SV, tenir autoritat, poder, per a fer alguna cosa (IEC)

En aquesta qüestió el seu pare té vara alta, perquè és el president de l’entitat (R-M)

tenir el braç llarg

tenir pes (p.ext.)