POBRESA

temps de vaques magres SN, el temps de pobresa / expressió, d’origen bíblic, que hom usa per a indicar una època de misèria (R-M, EC)

Quan vingui el temps de les vaques magres, els malgastadors no sabran adaptar-s’hi (També s’usa amb els noms any, època, etc.) (R-M)

temps difícils

temps de vaques grasses (ant.)