POBLETÀ

de poble SP, ésser nascut en un poble i no pas en una gran ciutat

És de poble i no se n’ha d’avergonyir pas!

de ciutat (ant.), de províncies (p.ext.), fer vila (p.ext.)