POBLACIÓ

classe passiva SN, conjunt de persones que cobren de l’Estat, del municipi, etc., per raó dels serveis prestats anteriorment per ells mateixos o per algun familiar, i en proporció al sou rebut durant el servei actiu i els anys de permanència (IEC)

Actualment està a l’atur. Pertany a la classe passiva fins que no trobi una altra feina

població activa (ant.), els sense feina (p.ext.)