PLORANER

ésser moll d’ulls SV, ésser ploraner / que fàcilment plora o llagrimeja (Fr, IEC)

Quan era petit plorava per tot, era moll d’ulls

tenir una esponja al clatell, tenir-les somes, de llàgrima fàcil

ésser un marrà SV, dit de l’infant molt tossut, que fa marraneries (EC)

Aquest nen és un marrà, es passa el dia plorant i demanant (També s’usa amb la forma ésser molt marrà)

fer el ploricó (p.ext.), fer el petarrell (p.ext.), fer el repetell (p.ext.)

tenir bons pulmons SV, dit per a referir-se a algú, especialment un infant, que plora sorollosament

El fill petit té bons pulmons; quan plora a la nit, no deixa dormir els veïns (També s’usa amb la forma tenir uns bons pulmons)

fer el ploricó (p.ext.), esclafir a plorar (p.ext.), esclafir el plor (p.ext.), esclatar en plors (p.ext.)

tenir la llàgrima fàcil SV, tenir una excessiva facilitat per al plor, ésser molt ploraner

Caram! Sí que tens la llàgrima fàcil: a la més mínima et poses a plorar / La meva mare és una persona de llàgrima fàcil: per qualsevol cosa es posa a plorar (També s’usa amb la forma de llàgrima fàcil)

ésser moll d’ulls, tenir una esponja al clatell, tenir-les somes

tenir el riure fàcil (ant.), de rialla fàcil (ant.), plorar a llàgrima viva (p.ext.)

tenir-les somes SV, es diu d’algú que plora amb molta facilitat; es refereix a les llàgrimes (A-M)

És d’aquelles persones que les té somes, plora per no res

ésser moll d’ulls, tenir una esponja al clatell, de llàgrima fàcil

[Emp. (A-M)]

tenir una esponja al clatell SV, plorar amb facilitat / ésser molt ploraner, tenir excessiva facilitat per al plor (R-M, EC)

Aquesta noia té una esponja al clatell; per qualsevol advertència es posa a plorar (R-M)

ésser moll d’ulls, tenir-les somes, de llàgrima fàcil

tenir els ulls vidriosos (p.ext.)