PLENAMAR

mar plena SN, mar pujada, quan el seu nivell és més alt que en el seu estat ordinari (A-M)

El fet que hi hagués mar plena ha cridat molt l’atenció dels visitants

marea alta

marea baixa (ant.)