PLANEJAR

dur (alguna cosa) de cap SV, haver-se fet un propòsit / tenir la ferma intenció de fer alguna cosa (IEC)

Duu alguna cosa de cap; o sigui que vigila, que quan el Pere fa plans és perillós / Quan va marxar ja la duia de cap; volia arribar al Japó i ho va aconseguir (També s’usa amb el verb portar) (*, R-M)

ficar-se-li entre cella i cella (a algú), ficar-se (alguna cosa) al cap, tenir (alguna cosa) en vista, tenir (alguna cosa) en perspectiva

en cor (de fer alguna cosa) (p.ext.), en projecte (p.ext.)