PLAENTMENT

a boca què vols SP, amb la satisfacció total dels desitjos / donar-li a algú tot el que desitja (*, IEC)

El tractaven a boca què vols i encara es queixava (R-M)

a cor què vols; a cos de rei; a la regalada; amb una cama damunt l’altra; a plaer; boca què vols, cor què desitges

ésser-li la boca mesura (a algú) (p.ext.)

a plaer SP, segons el plaer (d’algú) (R-M)

Vàrem passejar a plaer pel jardí / Vivia a tot plaer a casa els pares (També s’usa amb la forma a tot plaer) (R-M, *)

a gust, a cor què vols, a la regalada, a boca què vols