PLAÇA

plaça major SN, plaça principal d’un poble o ciutat / plaça d’una població on sol haver-hi l’entrada principal de l’ajuntament (T, *)

El mercat setmanal es fa a la plaça major del poble (També s’usa amb l’adjectiu gran)

punt neuràlgic (p.ext.)