PIT

brot de pit SN, part davantera del bestiar de llana compresa entre el coll i la costellada / tros de pit de xai, de la part més grassa (EC)

Aquestes ovelles tenen el brot de pit ben cobert de llana