PIS

pla terrer SN, a l’Alguer, planta baixa d’una casa (EC)

Vivim en un pla terrer

planta baixa

planta baixa SN, pis, especialment el que és a nivell del carrer (EC)

Viu en una planta baixa, a la plaça

pla terrer