PIDOLAIRE

semblar que se li hagi fet la boca un frare (a algú) SV, es diu d’un que sempre demana, que és pidolaire per costum (A-M)

Sembla que se li hagi fet la boca un frare, perquè no para de demanar diners

parar la mà (a algú) (p.ext.), allargar la mà (a algú) (p.ext.)