PICANT

(fig.) amb un cert contingut eròtic

pujar de to SV, expressió usada per a indicar que una conversa, pel·lícula, etc., està adquirint una certa obscenitat

Vam començar a explicar acudits i la cosa va anar pujant de to. Vam acabar parlant de sexe com sempre / Hem anat a veure una pel·lícula pujada de to. Millor que els nens no hagin vingut, perquè no era adequada per a ells

parlar gras (p.ext.)