PIADÓS

ésser tot de Déu SV, ésser una persona molt piadosa i devota (A-M)

Qui és el senyor? Tothom sap que és un homo tot de Déu (A-M)

servent de Déu (p.ext.)

temorós de Déu SA, que té temor de Déu, piadós (EC)

És un home molt temorós de Déu, sempre té pietat de les persones

servent de Déu (p.ext.), temor de Déu (p.ext.)