PETIT

de butxaca SP, de mida petita, manejable / de petites dimensions, fet per a ésser dut a la butxaca (R-M, IEC)

D’aquell diccionari també n’ha fet una edició de butxaca / Un submarí de butxaca (R-M, EC)

de mà (p.ext.), en miniatura (p.ext.)

de llet SP, lactant / que encara mama (IEC, EC)

Vaig venir en aquest poble quan encara era infant de llet; és com si hi hagués nascut / Vedella de llet / Aquests animals són molt petits, encara són de llet (R-M, EC, *)

de pit, de mamella

mare de llet (p.ext.), criatura de bolquers (p.ext.)

en miniatura SP, en petit (IEC)

Un tren en miniatura (IEC)

de butxaca (p.ext.), a escala (p.ext.)

esquitx d’home SN, un home molt menut / un home molt petit o insignificant (R-M, A-M)

No alça un pam de terra; és un esquitx d’home (R-M)

tap de barral, ésser un esquitx (algú)

home de pa i tros (ant.), escanyat de llet (p.ext.), homenet de colzada (p.ext.)

ésser un bolet (algú) SV, dit d’una persona molt menuda (EC)

Aquest home és un bolet: no el devien alimentar bé quan era un marrec i no va créixer gaire (També s’usa amb el verb semblar)

ésser un nap (algú), ésser un tap (algú), ésser una baldufa (algú)

ésser un esquitx (algú) SV, ésser molt petit (Fr)

En Pere és un esquitx i, amb l’edat que té, no crec que creixi gaire més

esquitx d’home

ésser un nap (algú) SV, (ésser una) persona petita, sia per poca edat, sia per no haver crescut prou (A-M)

Ja no recordo com era, perquè el vaig conèixer que jo encara era un nap

ésser un bolet (algú), ésser un tap (algú), ésser una baldufa (algú), tap de bassa

ésser un tap (algú) SV, (ésser una) persona molt petita i gruixuda (A-M)

Aquest home és un tap: entre tanta gent alta gairebé ni es veu

tap de barral, tap de bassa, petit com un tap de cossi, ésser un bolet (algú), ésser un nap (algú), ésser una baldufa (algú)

ésser una baldufa (algú) SV, (ésser una) persona molt baixa d’estatura (EC)

Aquest nen és una baldufa, suposo que encara ha de créixer una mica més per l’edat que té

ésser un bolet (algú), ésser un nap (algú), ésser un tap (algú), ésser una ballaruga (algú), petit com una baldufa

ésser una ballaruga (algú) SV, (ésser una) persona petita i bellugadissa (EC)

És una ballaruga: petit i no para quiet

ésser una baldufa (algú), ésser una faluga (algú)

ésser un nervi (algú) (p.ext.)

ésser una faluga (algú) SV, (ésser una) persona o animal petit i bellugadís (EC)

Aquesta criatura és una faluga: tan petita com és i no para de córrer i amagar-se

ésser una ballaruga (algú)

ésser un nervi (algú) (p.ext.)

homenet de colzada SN, d’estatura extremament petita (EC)

Què xerres? Ets un homenet de colzada

tap de bassa (p.ext.), esquitx d’home (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]

no tenir cara per a senyar-se SV, tenir la cara molt petita (IEC)

Sí que és cert que té el cap petit, si gairebé no té cara per a senyar-se (També s’usa amb la forma sense cara per a senyar-se)

begut de cara (p.ext.), xuclat de galtes (p.ext.)

[Vallès, Penedès (A-M)]

petit com el puny SA, petit / de petites proporcions (R-M, *)

Era un gos petit com el puny / Érem dotze persones reunides en una habitació com el puny; no podíem ni bellugar-nos-hi / Vivia en una caseta com el puny (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M, Fr)

petit com un cop de puny

petit com un aglà SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Aquest noi és petit com un aglà (També s’usa amb el nom gla)

petit com un tap de cossi, petit com un esclop, petit com un nap, petit com un rupit, petit com una fusada, petit com una punta d’agulla, petit com una baldufa

petit com un cop de puny SA, de petites proporcions (R-M)

S’ha comprat un cotxe petit com un cop de puny / Aquell pis és com un cop de puny; a penes si hi ha lloc per a tres persones (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

petit com el puny

petit com un esclop SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Té un gos petit com un esclop: has d’anar amb compte de no trepitjar-lo

petit com un tap de cossi, petit com un aglà, petit com una punta d’agulla, petit com un nap, petit com una fusada, petit com un rupit

petit com un nap SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

La filla d’en Joan encara és petita com un nap, però d’allò més eixerida

petit com un tap de cossi, petit com un aglà, petit com un esclop, petit com una punta d’agulla, petit com una fusada, petit com un rupit, petit com una baldufa

petit com un rupit SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Té un nen que és petit com un rupit: tota la roba li queda baldera

petit com un tap de cossi, petit com un aglà, petit com un esclop, petit com una punta d’agulla, petit com un nap, petit com una fusada, petit com una baldufa

petit com un tap de cossi SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Durant la infantesa no va rebre una alimentació adequada i s’ha quedat petit com un tap de cossi

ésser un tap (algú), petit com un rupit, petit com un nap, petit com un aglà, petit com una fusada, petit com un esclop, petit com una punta d’agulla, petit com una baldufa

petit com una baldufa SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites

Era un home petit com una baldufa. Entre tota aquella gent tan alta, gairebé ni es veia

petit com un aglà, petit com un tap de cossi, petit com un rupit, petit com un nap, ésser una baldufa (algú)

petit com una fusada SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Té un cap petit com una fusada i això l’acomplexa molt

petit com un tap de cossi, petit com un aglà, petit com un esclop, petit com una punta d’agulla, petit com un nap, petit com un rupit

petit com una puça SA, es diu d’una cosa molt petita (A-M)

Aquest didal és petit com una puça, s’han de tenir uns dits molt prims per poder-se’l posar! (També s’usa ometent l’adjectiu)

petit com una punta d’agulla

gran com el puny (ant.)

petit com una punta d’agulla SA, es diu de coses i sobretot de persones molt petites (A-M)

Té un cap petit com un punta d’agulla

petit com un tap de cossi, petit com un aglà, petit com un esclop, petit com un nap, petit com una fusada, petit com un rupit, petit com una puça

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de bruc SV, ésser molt petita o insignificant una cosa (A-M)

Tu creus que era molt gran, però ja et dic jo que es podia embolicar amb una fulla de bruc

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de pi

poder-se embolicar (alguna cosa) en una fulla de bruc (v.f.)

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de pi SV, ésser una cosa molt petita, escassa o insignificant (A-M)

Es creia haver aconseguit la medalla més gran, però es podia embolicar amb una fulla de pi

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de bruc

poder-se embolicar (alguna cosa) en una fulla de pi (v.f.)