PETICIÓ

per favor SP, fórmula cortesa per a demanar quelcom (R-M)

Esperi un moment, per favor; vinc de seguida / Per favor, em pot enviar el catàleg d’aquesta temporada? (R-M, *)

si us plau, per l’amor de Déu

fer el favor (de fer alguna cosa) (p.ext.), a prec (d’algú) (p.ext.), a súplica (d’algú) (p.ext.)

si us plau SConj, fórmula cortesa per a demanar quelcom / expressió de cortesia per a demanar alguna cosa (R-M, IEC)

Acosteu aquella cadira, si us plau, i seieu ací mateix / Passa’m la sal, si et plau (Noteu la pronunciació [sis’plaw] en el llenguatge col·loquial. També s’usa amb el pronom et) (R-M, IEC)

per favor, per caritat

fer el favor (de fer alguna cosa) (p.ext.), a prec (d’algú) (p.ext.), a súplica (d’algú) (p.ext.)