PETANER

fluix de molles SA, es diu de qui deixa anar ventositats intestinals / ésser molt petaner / que deixa escapar ventositats (R-M, Fr, IEC)

Tenia la pega, pobre home, de ser fluix de molles i per això ningú no el rebia de grat (R-M)

afluixar-se de molles (p.ext.), anar-se’n del punt baix (p.ext.)