PESSIMISTA

veure-ho negre SV, presentar-se difícil una qüestió o afer / ésser pessimista / veure-ho tot difícil i ple d’obstacles insuperables, poc probable / veure-ho tot difícil o ple de perills, de malaurança (R-M, Fr, IEC, EC)

El temps no s’encalmava, i ho veia negre; no sabia com arribarien a port / Si els actors no arriben aviat, ho veig molt negre; s’haurà de suspendre la representació; el públic ja protesta impacient (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i amb la forma veure-ho tot negre) (R-M)

veure (alguna cosa) de color de rosa (ant.), veure’s negre (p.ext.), veure-se-les negres (p.ext.)