PESSIMISME

córrer mals aires O, córrer males notícies / circular males notícies, haver-hi males impressions (IEC, A-M)

El pas d’aquest huracà per un país tan pobre farà córrer mals aires (També s’usa amb el nom vent)

córrer bons aires (ant.), córrer la veu (p.ext.)

el costat dolent SD, dit per a referir-se a una visió pessimista de les coses

Sempre es mira les coses pel costat dolent: no es pot ésser tan pessimista

el costat bo (ant.), agafar (alguna cosa) pel costat que crema (p.ext.), agafar (alguna cosa) per la punta que crema (p.ext.)