PESSIGOLLEJAR

fer ralet SV, moixaina i petit copet que hom fa al palmell de la mà dels infants mentre diu «ralet, ralet, paga dineret» (EC)

A aquest nen li encanta que li facin ralet