PESSEBRE

pessebre vivent SN, escenificació del naixement de Jesús feta amb actors, en un paratge rústic, un monument arquitectònic o un indret (EC)

Aquest any actuaran al pessebre vivent de Fals