PESCADOR

gent de mar SN, marins, pescadors (IEC)

En aquest poble els treballadors són gent de mar / Sempre havia viscut de la pesca: era un home de mar (També s’usa amb el nom home)

gat de mar (p.ext.), gat de nau (p.ext.), noi de bord (p.ext.)