PESANT

a lloure SP, a pes, a grapats / mesurant el pes, segons el que pesi (EC, *)

Comprem les castanyes a lloure

a pes

a barrisc (ant.), a ull (ant.), a granel (p.ext.), a grapats (p.ext.)

a pes SP, segons el que pesi (R-M)

Les patates es venen a pes; no es trien a peces com les escaroles / Em van vendre aquests llibres a pes; no els interessaven gens / A Càrites donaven la roba a pes (R-M, R-M, *)

a lloure

a barrisc (ant.), a ull (ant.), a granel (p.ext.), a grapats (p.ext.), en orri (p.ext.)