PES

en brut SP, pesat sense comptar la tara (R-M)

La caixa plena pesa trenta quilos en brut; cal descomptar un quilo pel pes de la fusta / Aquest és el pes en brut; hem de descomptar els quilos del continent (R-M)

en net (ant.), pes brut (p.ext.)

en net SP, pesat descomptant la tara

El pes en net del camió ja és molt elevat

en brut (ant.), pes net (p.ext.)

pes brut SN, pes d’una mercaderia i de l’embalatge o recipient que la conté (EC)

Millor que comptis tot el pes brut de les mercaderies

pes net (ant.), pes mort (p.ext.), en brut (p.ext.)

pes mort SN, pes d’un vaixell que és la suma dels pesos màxims de la càrrega que pot transportar, del combustible, de l’aigua potable de reserva, de la tripulació, dels queviures i del passatge i el seu equipatge (EC)

El pes mort del Titànic devia ser una cosa exagerada

pes brut (p.ext.)

pes net SN, pes un cop deduït el pes del continent, la tara / pes d’una mercaderia un cop deduïda la tara (IEC, EC)

Calcula el pes net del paquet de pernil un cop descomptat l’embolcall

pes brut (ant.), en net (p.ext.)