PERVENIR

eixir a cap (d’alguna cosa) SV, arribar a la fi d’alguna cosa de la manera deguda o volguda / pervenir a acabar alguna cosa (A-M, EC)

No sabien eixir a cap d’aquella situació tan complicada

donar cap (a alguna cosa), sortir-se’n

eixir amb rosa (d’alguna cosa) (p.ext.)