PERTORBAR

esvalotar el galliner SV, torbar la pau, moure soroll on hi havia tranquil·litat (A-M)

Tots els alumnes treballaven tranquil·lament fins que va entrar aquell tabalot i va esvalotar el galliner amb els seus crits sense solta / Abaixa la veu, que vols avalotar el galliner? (També s’usa amb el verb avalotar) (R-M, *)

esverar el galliner, fer tronar i ploure

alçar la casa a l’aire (p.ext.)

esverar el galliner SV, torbar la pau, moure soroll allà on hi havia tranquil·litat (EC)

Sempre quan ja estem tranquils, ha d’arribar ell i esverar el galliner

esvalotar el galliner, fer tronar i ploure

alçar la casa a l’aire (p.ext.)

rompre el cap (a algú) SV, fer mal de cap a algú o pertorbar-lo fortament parlant o cridant (IEC)

Parla alt i molt de pressa, romp el cap a tothom, és un nervi

omplir-li el cap (a algú), posar un cap com un bombo (a algú)