PERTINENÇA

a nom (d’algú) SP, constant el nom de (R-M)

Ha arribat una lletra a nom del seu germà, però amb l’adreça mal posada / Van demanar un préstec a nom de tots dos / Posaren el pis a nom dels fills (R-M)

en cap (d’algú)

en cap (d’algú) SP, a nom (d’algú) / constant el nom d’algú (R-M, *)

Posar una propietat en cap de la muller / Li atorgaren el títol en cap del seu difunt pare (EC)

a nom (d’algú)

per part (d’algú) SP, expressió que indica una relació amb algun avantpassat o progenitor

Per part de mare només li queda una tia soltera / Per part de pare ha heretat una masia a l’Empordà