PERTÀNYER

entrar en compte SV, ésser comptat en conjunt, formar-ne part com un de tants (EC)

Aquestes peces de roba també entren en compte: formen part de les que hem adquirit

formar part de

prendre (algú o alguna cosa) en compte (p.ext.), tenir (algú o alguna cosa) en compte (p.ext.)

formar part de SV, ésser element integrant d’algú o alguna cosa (IEC)

Els defectes formen part de les persones de la mateixa manera que les qualitats / Alguns dels assistents no formaven part d’aquella comunitat religiosa / No vull formar part d’un grup urbà violent (*, R-M, *)

entrar en compte