PERSPICAÇ

tenir bona pupil·la SV, ésser perspicaç (Fr)

No m’enganyis, que tinc bona pupil·la i veig que tu no em convens

tenir cop d’ull, tenir la vista llarga, tenir nas, tenir vista, tenir molta parpella

tenir pega als ulls (ant.), ésser de l’ull del vent (p.ext.)

tenir la vista llarga SV, ésser perspicaç (R-M)

Està bé que pensis fer-ho, però cal tenir la vista llarga i pensar què pot passar després (R-M)

tenir nas, tenir cop d’ull, tenir bona pupil·la, tenir vista, tenir molta parpella

tenir pega als ulls (ant.), ésser de l’ull del vent (p.ext.)

tenir nas SV, ésser perspicaç / adonar-se fàcilment de les coses, endevinar-les, sospitar-les encertadament (IEC, A-M)

Quan va dir que passaria això que ha passat, va tenir nas. Ho ha encertat ben bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal i amb les formes tenir un bon nas, tenir bon nas i tenir el nas fi) (R-M)

tenir la vista llarga, conèixer els coixos asseguts, tenir cop d’ull, conèixer (algú o alguna cosa) d’una hora lluny, veure a venir, veure de lluny (alguna cosa), tenir bona pupil·la, tenir vista

tenir bons ensums (d’algú) (p.ext.), tenir mals ensums (d’algú) (p.ext.), tenir ull (p.ext.), sentir (alguna cosa) de nas (p.ext.)

tenir ulls a la cara SV, veure-hi clar (R-M)

Qualsevol que tingui ulls a la cara comprendrà que això és una estafa / Si tens ulls a la cara, reconeixeràs que el que ha fet és un desastre (R-M)

tenir cop d’ull, tenir vista, tenir molta parpella

tenir mal ull (ant.)

tenir vista SV, adonar-se fàcilment de les coses, endevinar-les, sospitar-les encertadament

Has de tenir vista; no pots dir-li una notícia d’aquest tipus amb tan poc tacte / El seu avi sempre li deia que havia de moure’s amb vista (També s’usa amb la forma amb vista)

tenir ulls a la cara, tenir cop d’ull, tenir bona pupil·la, tenir la vista llarga, tenir nas, tenir molta parpella

tenir mal ull (ant.), tenir pega als ulls (ant.)

veure a venir SV, ésser perspicaç / adonar-se de seguida del que es prepara o del que passa (R-M, EC)

Quan m’ha preguntat si sortiríem diumenge ja l’he vist a venir; volia que el convidéssim / Ja veig a venir que em demanarà diners (R-M, EC)

veure (alguna cosa) d’una hora lluny, veure de lluny (alguna cosa), tenir nas

veure de lluny (alguna cosa) SV, ésser perspicaç (R-M)

No és fàcil enganyar-lo, veu de lluny totes les trampes (R-M)

veure (alguna cosa) d’una hora lluny, veure a venir, tenir nas