PERSONALMENT

de pròpia mà SP, personalment / un mateix (R-M, *)

Aquest original té molt de valor per a mi perquè l’autor va donar-me’l de pròpia mà; no és que l’hagi adquirit enlloc (R-M)

en persona

en persona SP, un mateix (EC)

Aquest document, cal anar a cercar-lo en persona; no el donen sinó a l’interessat / El ministre en persona lliurà els premis als guanyadors (R-M, EC)

de pròpia mà

veure (algú o alguna cosa) amb els propis ulls (p.ext.)

veure (algú o alguna cosa) amb els propis ulls SV, comprovar o veure (algú o alguna cosa) per un mateix

Va veure amb els propis ulls aquella injustícia i no va poder evitar anar-la a denunciar / N’està segur perquè ho va veure amb els seus propis ulls / Vaig veure com el mataven amb els meus propis ulls (També s’usa amb les formes del possessiu després de l’article)

en persona (p.ext.)