PERSONAL

al portador SP, fórmula utilitzada en efectes públics i valors comercials per a indicar que qui porti el document té dret a cobrar-lo, a negociar-lo, etc. (IEC)

M’han fet un xec al portador