PERSONA

per cap SP, per cada persona (R-M)

No van permetre que ell ho pagués tot, i van repartir-ho a tant per cap / Toquen quatre caramels per cap (R-M, EC)

per barba, per persona

a prorrata (p.ext.)

per persona SP, per cada individu

Hi ha tres llonguets per persona

per barba, per cap