PERSEVERANT

al peu del canó SP, aparellat, a punt, esp. davant una situació dura o combativa / perseverar en la tasca (IEC, R-M)

Si vols tirar endavant la botiga, ja cal que estiguis sempre al peu del canó; no pots badar (R-M)

a punt