PERQUÈ

a fi de SP, per a aconseguir / locució que introdueix el fi d’una acció (R-M, EC)

T’envio els preus a fi d’orientar-te en les compres que tens projectades / Molts corregueren fins al lloc de l’accident a fi d’ajudar els ferits / Fer-ho tot a fi de guanyar diners / T’explico el que va succeir a fi que en puguis treure les teves pròpies conclusions (R-M, R-M, EC, *)

per tal de, a l’efecte de, a fi i efecte de, de cara a, per amor de, per ço que

per ço car SP, locució-conjunció que serveix per a introduir una oració causal (si el verb està en indicatiu) o final (si el verb està en subjuntiu) (A-M)

La vostra arma serà la vostra veu, per ço car no podeu viure sense justícia

per tal com, per ço com, per ço que

per ço com SP, locució-conjunció que serveix per a introduir una oració causal (si el verb està en indicatiu) o final (si el verb està en subjuntiu) (A-M)

Açò fan per ço com la terra és molt freda (A-M)

per tal com, per ço car, per ço que

per tal com SP, perquè (causal) / locució-conjunció que serveix per a introduir una oració causal (si el verb està en indicatiu) o final (si el verb està en subjuntiu) (IEC, *)

Per tal com l’altre li havia fet mala cara i això l’enutjà, no va tornar mai més / No el crideu tots alhora, per tal com només a un podrà respondre (R-M, EC)

com sigui que, vist que, per ço car, per ço com