PERPLEX

no poder-se girar SV, estar perplex sense saber com donar abast a la feina, o com atendre a les despeses, o com sortir de les dificultats (A-M)

Tenia tants deutes que no es podia girar

no saber on girar-se, no saber per quin cap posar-s’hi, no saber de quin pa fer sopes

no saber a quin sant encomanar-se SV, estar perplex, indecís, no saber què fer, a qui recórrer (IEC)

Davant d’una situació semblant no sabria a quin sant encomanar-se / Es va quedar ben perplex i no va pas saber a quin sant encomanar-se / Després del que li ha passat, ara no sap a quin sant es pot encomanar

no saber a quina carta quedar-se, no saber per quin cap posar-s’hi, perdre els mistos

no saber de quin pa fer sopes SV, estar perplex, no saber què fer per resoldre una dificultat (A-M)

Té un problema i no sap de quin pa fer sopes: necessita que li donis un consell / Sempre que tenia problemes amb l’ordinador i no sabia de quin pa fer sopes, li ho preguntava a ell

no saber on girar-se, no saber a quina carta quedar-se, no saber per quin cap posar-s’hi, no poder-se girar

no saber on girar-se SV, estar perplex sense saber com donar abast a la feina, o com atendre a les despeses, o com sortir de les dificultats (A-M)

Té tantes coses per fer que no sap on girar-se! / No sabia com sortir-se’n, no sabia on girar-se

no saber de quin pa fer sopes, no poder-se girar, no saber per quin cap posar-s’hi

no saber per on girar-se (v.f.)

no saber què dir SV, quedar sense poder contestar (R-M)

Davant d’aquelles acusacions tan fonamentades, no va saber què dir i es va tornar vermell / No sabies què havies de dir, oi? (També s’usa amb la forma no saber què haver de dir) (R-M, *)

perdre els mistos

quedar sense paraula (p.ext.), no tornar mot (p.ext.)