PERNOCTAR

fer nit (a algun lloc) SV, romandre durant la nit / passar la nit a algun lloc per dormir-hi, anant de viatge (R-M, EC)

Anirem a fer nit a Puigcerdà i demà passarem la frontera (R-M)

fer alberg (a algun lloc) (p.ext.), fer alto (a algun lloc) (p.ext.), fer escala (a algun lloc) (p.ext.)