PERMETRE

deixar pixar el matxo SV, es diu per a demanar que hom no s’interposi quan algú fa una cosa / es diu per a recomanar que deixin fer els altres, que no s’interposin quan algú fa una cosa (R-M, A-M)

Tu fes la teva feina i deixa pixar el matxo / Deixa pixar el matxo; veuràs com tot sortirà bé (R-M)

deixar el camp lliure (a algú) (p.ext.)

donar la llibertat (de fer alguna cosa, a algú) SV, permetre de fer alguna cosa (EC)

M’ha donat la llibertat d’anar-hi, però no sé què fer / Li han concedit la llibertat de fer el que vulgui (També s’usa amb el verb concedir)

donar-li llargues mans (a algú), donar eixamples (a algú), donar via lliure a

ésser lliure (de fer alguna cosa) (inv.), permetre’s la llibertat (de fer alguna cosa) (inv.), prendre’s la llibertat (de fer alguna cosa) (inv.)

donar llum verd a SV, autoritzar / donar llicència per a fer alguna cosa (R-M, EC)

Em va donar llum verd per dur el projecte a la meva manera / Finalment, el fiscal ha donat llum verd a l’expedient d’Olot (R-M, *)

donar via lliure a, donar carta blanca (a algú)

donar llum verda a (v.f.), tenir llum verd (inv.), deixar el camp lliure (a algú) (p.ext.)

donar via lliure a SV, autoritzar, donar llicència per a fer alguna cosa

Va donar via lliure als seus fills perquè fessin el que volguessin / El cap va donar via lliure a la proposta que li van plantejar els treballadors

donar llum verd a, donar carta blanca (a algú), donar la llibertat (de fer alguna cosa, a algú)

donar un bill d’indemnitat (a algú) (p.ext.)