PERMANENT

a tot estar SP, vivint i menjant en un lloc / a pensió completa (EC, R-M)

En aquesta dispesa no volen gent a tot estar, només a dormir / Ens hi vam quedar tres dies a tot estar (R-M, EC)

pensió completa (p.ext.), mitja pensió (p.ext.)