PERMÍS

any sabàtic SN, llicència amb sou d’un any o d’un altre període de temps que concedeixen algunes universitats al professorat, amb finalitats científiques i d’investigació (IEC)

S’ha agafat un any sabàtic per a dedicar-se al projecte d’investigació

descans sabàtic

carta de treball SN, document que lliuren les autoritats laborals d’un país als estrangers que hi volen treballar. També s’anomena carta d’identitat professional o permís de treball (EC)

En Mustafà intenta aconseguir una carta de treball per quedar-se a treballar a Catalunya

descans sabàtic SN, període de temps en què algú està exonerat de les obligacions i té permís per a dedicar-se a unes altres activitats

S’ha pres un descans sabàtic per a encarregar-se de la seva família

any sabàtic

ésser lliure (de fer alguna cosa) SV, tenir, algú, la facultat de fer alguna cosa o no fer-la, d’obrar com vol, de triar per ell mateix (EC)

Ets lliure de fer el que vulguis, però jo et recomano que t’ho rumiïs una mica millor

donar la llibertat (de fer alguna cosa, a algú) (inv.), tenir les mans lliures (p.ext.), ésser senyor (de fer alguna cosa) (p.ext.), permetre’s la llibertat (de fer alguna cosa) (p.ext.)