PERMÈS

tenir llum verd SV, tenir llicència per a fer una cosa (EC)

Tenia llum verd per a fer el que volgués en aquella casa

tenir carta blanca

tenir llum verda (v.f.), no ésser-li donat (a algú) (ant.), donar llum verd a (inv.)