PERJUDICI

mala passada SN, mala acció (R-M)

Si no vigileu us faran una mala passada; són persones sense escrúpols / Aquesta mala passada no la hi perdono; ha estat massa gruixuda / Quina mala passada que m’han jugat! (S’usa normalment amb els verbs fer i jugar) (R-M, R-M, *)

mala jugada, puntada de peu, cop baix

negoci brut (p.ext.), jugar una mala partida (a algú) (p.ext.), fer-la (a algú) (p.ext.), pegar-la (a algú) (p.ext.)