PERJUDICAR-SE

cavar la pròpia fossa SV, perjudicar-se a si mateix fent coses il·lícites o inconvenients

Amb l’ús de diners públics per cobrir necessitats personals, el ministre va cavar la pròpia fossa i, quan el van descobrir, va haver de dimitir / Amb aquesta actitud es cavarà la seva pròpia fossa (També s’usa amb la forma cavar la seva pròpia fossa i amb les altres formes del possessiu)

tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra al damunt, tirar-se terra als ulls, tallar-se el bastó, ésser enemic de si mateix

treure’s un ull pensant senyar-se (p.ext.), escopir al cel (p.ext.)

deixar-hi les dents SV, arruïnar-se / en la persecució d’un guany, sortir-hi perdent (R-M, IEC)

Si no vols deixar-hi les dents no emprenguis cap negoci que no coneguis (S’usa referint-se a afers, negocis, etc.) (R-M)

deixar-hi les ungles, deixar-hi la camisa, deixar-hi els ossos, perdre bous i esquelles, perdre dents i queixals

escopir al cel SV, rebre de retop el mal que es vol fer a altri / emprar contra algú mitjans que es giren contra un mateix / dirigir injúries a algú, fer males accions, etc., que es tornen contra qui les profereix o les fa i el perjudiquen (R-M, IEC, EC)

Aquesta denúncia que ha fet és escopir al cel, perquè ell també hi està implicat (IEC)

tirar-se pedres a la pròpia teulada (p.ext.), cavar la pròpia fossa (p.ext.), tirar-se terra al damunt (p.ext.), tirar-se terra als ulls (p.ext.), anar per llana i tornar tos (p.ext.)

ésser enemic de si mateix SV, perjudicar els propis interessos (EC)

No sé per què actua d’aquesta manera, sembla que sigui enemic de si mateix

tallar-se el bastó, cavar la pròpia fossa, tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra al damunt, tirar-se terra als ulls

tirar-se pedres a la pròpia teulada SV, actuar en perjudici propi / un mateix, perjudicar-se (R-M, IEC)

Posant-se d’aquella manera l’únic que aconsegueix és tirar-se pedres a la pròpia teulada; es perjudica a si mateix / Amb aquestes accions violentes tiren pedres al seu terrat perquè trenquen la possibilitat de dialogar i negociar (També s’usa amb el possessiu seu, amb el nom terrat i amb la forma tirar pedres contra la pròpia teulada) (*, R-M)

tallar-se el bastó, tirar-se terra al damunt, tirar-se terra a les figues, cavar la pròpia fossa, ésser enemic de si mateix, tirar-se terra als ulls

treure’s un ull pensant senyar-se (p.ext.), escopir al cel (p.ext.)

tirar-se terra a les figues SV, obrar en perjudici propi (A-M)

Això que fa és com tirar-se terra a les figues: s’està perjudicant a si mateix

tirar-se terra als ulls, tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra al damunt

tirar-se terra al damunt SV, perjudicar-se a si mateix fent coses il·lícites o inconvenients (A-M)

Confessant que el seu amic era el culpable s’ha tirat terra al damunt

tirar-se terra als ulls, tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra a les figues, tallar-se el bastó, cavar la pròpia fossa, ésser enemic de si mateix

tirar-se terra damunt (v.f.), escopir al cel (p.ext.)

tirar-se terra als ulls SV, perjudicar-se a si mateix fent coses il·lícites o inconvenients (A-M)

Fent aquestes declaracions s’ha tirat terra als ulls; ell mateix s’ha acusat (R-M)

tirar-se terra al damunt, tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra a les figues, ésser enemic de si mateix, cavar la pròpia fossa, tallar-se el bastó

escopir al cel (p.ext.)