PERJUDICAR

destorbar el marro (a algú) SV, impedir a algú de fer allò que ja havia iniciat (A-M)

Cada matí destorba el marro als seus pares; no hi ha manera que els deixi dormir fins tard / Sempre ens destorba el marro quan tenim plans fets

esguerrar el marro (a algú), esbullar el marro (a algú)

donar-li pel cul (a algú) SV, fer algun mal a algú / molestar, empipar, perjudicar granment (R-M, IEC)

T’han donat pel cul; vés confiant en aquests brètols (R-M)

donar-li pel sac (a algú)

tocar les pilotes (a algú) (p.ext.), inflar-li els collons (a algú) (p.ext.)

donar-li pel sac (a algú) SV, fer algun mal a algú (R-M)

No deixis que et donin pel sac. Defensa els teus drets (R-M)

donar-li pel cul (a algú)

tocar les pilotes (a algú) (p.ext.), inflar-li els collons (a algú) (p.ext.)

esbullar el marro (a algú) SV, impedir a algú de fer allò que ja havia iniciat (A-M)

Ja teníem tota l’excursió preparada quan de sobte en Pere es va començar a trobar malament; aquest sempre ens esbulla el marro

destorbar el marro (a algú), esguerrar el marro (a algú)

esguerrar el marro (a algú) SV, perjudicar un propòsit / impedir a algú de fer allò que ja havia iniciat (R-M, A-M)

Volíem anar a teatre, però ell ens va esguerrar el marro en presentar-se a l’hora de sortir / Amb aquesta actitud els veïns no pararan de criticar-te i esguerraràs el marro a tota la família (R-M, *)

aigualir la festa (a algú), destorbar el marro (a algú), esbullar el marro (a algú), tirar la botifarra per terra (a algú), espatllar la festa (a algú)

fer-la (a algú) SV, fer una mala acció contra algú

Si no te l’ha feta encara, te la farà

jugar una mala partida (a algú), jugar-la (a algú), fer mal joc (a algú), fregir-la (a algú), pegar-la (a algú)

mala passada (p.ext.)

fer la llei (a algú) SV, [vèncer-lo, enganyar-lo, matar-lo] perjudicar algú sia com sia (A-M)

Sempre que en va tenir l’oportunitat va fer la llei al seu company de feina i, ara, té la barra de venir a demanar-li un favor

fer la guitza (a algú), fer-li la pell (a algú), fer mal (a algú)

fer parts i quarts (p.ext.)

fer-li el forat tort (a algú) SV, deixar algú malparat, causar-li perjudici, fallar-li, no complir-li el que se li havia promès (A-M)

No puc confiar en ell, sempre em fa el forat tort

fer-li la pell (a algú), faltar a la seva paraula

fer-li la pell (a algú) SV, fer fracassar, enganyar (A-M)

Vés amb compte o et faran la pell: et poden provocar molts maldecaps

fer la llei (a algú), partir pel mig, fer mal joc (a algú), fer un mal terç (a algú), fer-li el forat tort (a algú), jugar una mala partida (a algú)

fer mal (a algú) SV, fer accions perjudicials / causar dany (R-M, A-M)

Aquelles paraules van fer mal a la seva mare / Han anat a fer mal al camp del veí; li han trencat dos arbres joves (*, R-M)

fer la llei (a algú), fer mal joc (a algú), redundar en dany de

voler mal (a algú) (p.ext.), tocar-li el viu (a algú) (p.ext.), tocar l’honor (d’algú) (p.ext.), tornar mal per bé (p.ext.)

fer mal joc (a algú) SV, fer una mala passada a algú, anar-li amb mala intenció (A-M)

Amb aquestes declaracions a la premsa, fa mal joc als companys del seu partit polític / A mi no em facis mal joc, que ja saps que tinc mal geni quan em provoquen

fer un mal cuinat (a algú), fer un mal terç (a algú), jugar una mala partida (a algú), fer-li la pell (a algú), fer mal (a algú), fer-la (a algú), pegar-la (a algú)

fer parts i quarts SV, obrar injustament, afavorint els uns i perjudicant els altres / no ésser equànime (A-M, *)

Deia que els polítics només feien quarts i parts i que, per això, no hi creia

fer la llei (a algú) (p.ext.)

fer un mal cuinat (a algú) SV, jugar una mala partida a algú (EC)

Des que li va fer un mal cuinat l’any passat, que no li dirigeix la paraula

jugar una mala partida (a algú), fer mal joc (a algú), fer un mal terç (a algú)

fer un mal terç (a algú) SV, fer a algú una mala passada, una injustícia (IEC)

Ha fet un mal terç al seu company de feina per pujar de categoria

fer mal joc (a algú), fer un mal cuinat (a algú), jugar una mala partida (a algú), fer-li la pell (a algú)

jugar una mala partida (a algú) SV, obrar amb deslleialtat envers ell (A-M)

El cantant va jugar una mala partida als seus seguidors en no presentar-se al concert / Quina mala partida m’has jugat! (*, EC)

jugar-la (a algú), fer mal joc (a algú), fer un mal terç (a algú), fer-li la pell (a algú), fer un mal cuinat (a algú), fer-la (a algú), pegar-la (a algú)

mala passada (p.ext.), mala jugada (p.ext.), tornar mal per bé (p.ext.)

partir pel mig SV, fer fracassar quelcom (R-M)

Aquesta pluja ens ha partit pel mig; no podrem anar a l’aplec (R-M)

fer-li la pell (a algú)

pegar-la (a algú) SV, fer una mala acció contra algú

Estic segur que te la pegarà, no et pots refiar d’ell

fer-la (a algú), jugar una mala partida (a algú), jugar-la (a algú), fer mal joc (a algú), fregir-la (a algú)

mala passada (p.ext.)

posar la proa (a algú) SV, proposar-se perjudicar algú (A-M)

Posava la proa a tots aquells que li duien la contrària / Van posar la proa damunt el responsable i no van parar fins que van aconseguir que el destituïssin (També s’usa amb la forma posar la proa damunt (algú))

voler mal (a algú)

redundar en dany de SV, resultar en dany d’algú o d’alguna cosa / causar perjudici (EC, *)

Tots aquells fets van redundar en dany seu i ara pateix una forta depressió / Tants errors van redundar en dany del futur de l’empresa

fer mal (a algú)

redundar en benefici de (ant.)

tocar-li el crostó (a algú) SV, perjudicar / causar perjudici a algú (R-M, *)

Aquesta llei li ha tocat el crostó; haurà de plegar el negoci perquè serà il·legal (R-M)

tocar-li l’esquena (a algú)

rebre del carpó (inv.)

tocar-li l’esquena (a algú) SV, perjudicar / causar perjudici a algú (R-M, *)

Amb aquests nous impostos em tocaran l’esquena; segons diuen, són molt gravosos / Aquestes disposicions m’han tocat l’esquena; això no obstant, considero que són justes (R-M)

tocar-li el crostó (a algú)

rebre del carpó (inv.)

tornar mal per bé SV, causar un dany a qui ens ha causat un bé (A-M)

No li facis mai cap favor, és dels qui torna mal per bé

fer mal (a algú) (p.ext.), jugar una mala partida (a algú) (p.ext.)