PERJUDICANT

en perjudici de SP, causant perjudici a algú

Això serà en perjudici de tots

en detriment de

sense perjudici de (ant.)